Güncellendi

Önerilerimiz

Ortaklarımıza çevreye dost, enerji verimliliği yüksek binalar yapılmasını öneriyor ve bunlarla ilgili faydalı linkleri aşağıda sunuyoruz.

Bireysel enerji üretimi : Yeni yasal düzenlemeyle birlikte, 1 MVA altında bireysel elektrik üretimi için Lisans zorunluluğu kaldırılmıştır. (LÜY : Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği). Elektrik abonesi olan herkes (her gerçek veya tüzel kişi) lisanssız elektrik üretim tesisi kurabilir.
Link : Resmi Gazete

Güneş enerjisi : DESB alanında güneş enerjisi verimliliğinin ölçülmesi amacıyla bir ölçüm istasyonu kurulmuş ve 2015 ten bu yana ölçümler yapılmıştır. Enerji verimliliği raporu akredite bir kurum tarafından hazırlanmıştır. İlgilenen ortaklara bilgi verilebilir. Güneş enerjisi üretecek altyapı ve yatırımlar bakanlıkça desteklenmekte ve uygun krediler sağlanabilmektedir.

Yağmur suyu ve gri su geri kazanımı : Gri su geri kazanımı ile arıtılmış su, tuvalet rezervuarları, bahçe ve tarımsal sulama, araba yıkama, süs havuzları vb. alanlarda güvenle kullanılmaktadır. Ayrıca çatılardan toplanan yağmur suyunun değerlendirilmesi amacıyla, su toplama sisteminin kanalizasyon yerine yeraltında depolama yapacak şekilde kurulmasının önemini vurgulamak isteriz. Pahalı olmayan bir yatırımla proje aşamasında iken yapılacak böyle bir düzenleme hem ekonomik, hem de çevreci olacaktır.

Leed sertifikası : Leed sertifikası, özetle çevreye duyarlı yapı sertifikasıdır. Bugün LEED, dünyada en yaygın, en güvenilir ve en geçerli "Yeşil Bina Sertifika Sistemi"dir. Amacı, insana ve doğaya saygılı yeşil binalar ve yerleşkeler yaratarak dünyamızın daha yaşanabilir olmasını sağlamaktır. Gönüllü bir sertifika sistemi olan "Yeşil Bina Derecelendirme Sistemi" ile yapılarda ölçülebilir oranlarda verimliliğin arttığı bilimsel verilerle ortaya konmuştur.
Link : LEED Wikipedia